O společnosti

Od roku 1994 působíme v oblasti gumárenských technologií se zaměřením na technickou vstřikovanou pryž.

Po celou dobu vývoje prochází naše firma intenzivním technickým a lidským rozvojem.

Od počátků naší existence v naší práci využíváme dnes více jak 40letých zkušeností z dané oblasti. které aplikujeme ve všech fázích našich procesů - ve vývoji , výrobě i aplikacích našich projektů.

Náš tým v současné době tvoří 50 vysoce motivovaných spolupracovníků, tým , který společně s nejmodernějším technickým vybavením je základem špičkové kvality našich produktů.

Naše zázemí tvoří v současné době více jak 3000m2 výrobních ploch.

Rozvoj lidského potenciálu je podpořen pravidelnými investicemi do technologií na všech úrovních společnosti, vytvářením týmového ducha ve firmě.

Stejně intenzivně jako na  interní rozvoj klademe důraz na rozvoj spolupráce s našimi zákazníky, naší snahou je kontinuální rozvoj a zlepšování kvality našich dodávek.

 

Cíle

Našim cílem je spokojený zákazník, který se vrací díky tradiční  kvalitě produktů a služeb,založených na dlouhodobých zkušenostech a díky lokalitě i vysoké flexibiltě kompletního servisu. 

 

 

 

 

 

Předmětem projektového záměru „Nová technologie pro obrábění výrobků“, je pořízení 3osého CNC obráběcího portálového centra a 5osého CNC obráběcího centra. Cílem projektu je výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy, zajistit dynamický růst výkonů a přidané hodnoty, produktivity práce, kvalitu výroby a také úsporu nákladů na jednotku produkce. Realizací projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst se zachováním rovných příležitostí. Projektový záměr je financován za podpory EU.