Prototypování

Prototypování

Před procesy výroby sériových forem realizujeme proces prototypování , kterým ověřujeme technologii seriové výroby , její možnou optimalizaci , stejně jako funkční parametry konečných výrobků.

I v této fázi intezivně spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji dílu.

K ověřovacím procesům využíváme našeho techologického centra a dlouholetých zkušeností pracovníků tohoto centra.