Systém studených kanálů

Systém studených kanálů

Konstrukčně jsou naše systémy studených kanálů realizovány jako dělené nebo uzavřené bloky. Každý projekt je individuálním řešením s důrazem na optimalizaci toku materiálu, objemově a tlakově z jednotlivých vstřikovacích trysek.

Součástí BSK systémů studených kanálů je obvykle i topná deska konstruovaná s ohledem na ideální rozložení teplot.


Systémy studených kanálů s uzavíratelnými tryskami

Toto technické řešení se uplatňuje nejčastěji v projektech na tuhý silikon (HCSR) nebo na tekutý silikon (LSR).


BSK

  • temperace o několika okruzích
  • optimalizace temperování trysky
  • topná deska součástí dodávek systémy
  • minimalizovaná zástavbová velikost trysky