CAD - CAM

CAD - CAM

V našem CAD – CAM oddělení pracuje 10 kolegů s produkty SOLIDWORKS, SOLIDCAM, hyperMILL.

Hardware i software aplikace neustále modernizujeme k zajištění maximální kompatibility s technickými řešeními našich zákazníků.

Na CAD- CAM systémy navazuje DNC systém, zajišťující efektivní distribuci a práci s daty v celém provozu firmy.