Laserové technologie

Laserové technologie

Laserové technologie využíváme k popisu tvarů, k laserování tvarů , k dispozici máme  CNC 3D vybavení.

 

Laserovou technologii využíváme i k mikronavařování na formách .