Elektroeroze EDM

Elektroeroze EDM

Portfolio elektroerozivních strojů umožňuje obrábět do velikosti 1200x900 mm.

Pracujeme s nejnovější technikou!